Mijn favorieten

Asbestdakenverbod in Eerste Kamer gestrand

VBO is blij dat de Eerste Kamer vandaag het wetsvoorstel voor een asbestdakenverbod heeft verworpen. De senatoren die tegenstemden, hadden vooral vraagtekens over de uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en proportionaliteit. VBO heeft meerdere keren gewezen op de negatieve gevolgen voor de woningmarkt van een verbod op asbestdaken. Woningeigenaren werden bovendien met hoge kosten opgezadeld waar geen noemenswaardige vergoeding vanuit de overheid tegenover stond. VBO pleitte om die reden voor een verlenging van de invoeringstermijn en het opzetten van kostenverlagende saneringscollectieven. Zoals het er nu naar uitziet, zal het verbod er dus in zijn geheel niet komen.

bron: vbomakelaar.nl
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring