Mijn favorieten

Uitstel hervorming salderingsregeling zonnepanelen

De minister van Economische Zaken en Klimaat, minister Wiebes, heeft de Kamer geïnformeerd over de stand van zaken rondom het invoeren van de terugleversubsidie voor zonnepanelen. Deze regeling is de vervanger van de salderingsregeling. Het voornemen was om dit per 1 januari 2020 in te laten gaan. Uit gesprekken met betrokkenen blijkt echter dat de uitvoering complexer is dan in eerste instantie gedacht. Daarom stelt de minister de vervanging van de regeling met één jaar uit.

Bron: VBO
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring